FIZIOFIT SIA


Ārstniecības iestādes kods: 0500-00141


Ar ģimenes ārsta nosūtījumu, veselības apdrošināšanas kompānijas kompensēs jūsu izmaksas (ja tādas paredzētas jūsu apdrošināšanas polisē)


NAV iespējams saņemt valsts apmaksātus veselības pakalpojumus


Atbilstība MK noteikumiem

Fizioterapijas kabinets atbilst Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr. 60 "Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām".

Iestādes izvietošana un nepieciešamā vides pieejamība ir organizēta, ievērojot būvniecības jomu reglamentējošos normatīvos aktus (Noteikumi Nr. 567 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 Publiskas ēkas un būves") un Noteikumos Nr. 60 noteiktās prasības.

Iestāde piedāvā iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām ar vides pieejamības nodrošināšanu.

Iestāde atrodas 4. stāvā, personām ar funkcionāliem traucējumiem blakus ieejai atrodas panduss, nodrošināts lifts, iekštelpu durvju aiļu izmērs ļauj pārvietoties starp telpām ar invalīdu ratu palīdzību, ir pieejamas tualetes telpas personām ar funkcionāliem traucējumiem. Informatīvajos teksta paziņojumos tiek izmantotas kontrastainas krāsas un liels šrifta izmērs, kas personām ar redzes traucējumiem nodrošina vizuālās informācijas pieejamību, pie tam ieejas durvīs ir iebūvēts zvaniņš, kā arī ieeja ir apzīmēta ar spilgtām strīpām.

MK noteikumu Nr. 60 aktuālo redakciju var apskatīt šeit.