Manipulācijas kods Manipulācijas nosaukums Laiks Tarifs. (euro) Kabineta noma un elektrība siltumtikli, DZKSU uc. Cenas, Euro Kabineta noma un elektrība siltumtikli, DZKSU uc. Par stundu
Pirmreizēja vizīte ietilpst: funkcionāla izmeklēšana, fizioterapeitiska pasakuma plāna izstrādāšana 1,00 11,94 8,97 20,90 8,97
Pirmreizēja vizīte ar arstēšanu 20,90 + manipulācijas cena skatīt zēmak          8,97
55072 Pacienta funkcionāla izmeklēšana 0,20 5,65 1,79 7,44 8,97
55073 Individuāla rehabilitācijas plāna izstrādāšana 0,50 1,87 4,48 6,35 8,97
55074 Pacienta piederīgo apmācība vienu reizi ārstēšanās kursa laikā  0,50 7,58 4,48 12,06 8,97
55075 Individuāls fizioterapeita darbs, apmācot pacientu kompensatoro ierīču lietošanā (20 minūtes) 0,34 4,96 3,05 8,01 8,97
55078 Izmeklējums 'Video gaitas analīze' 1,00 35,43 8,97 44,40 8,97
55080 Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini līdz 6 mēnešu vecumam ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem (20 minūtes) 0,34 3,84 3,05 6,89 8,97
55081 Individuāls fizioterapeita darbs ar zīdaini pēc 6 mēnešu vecuma ar psihomotorās attīstības aizturi un perifērās nervu sistēmas bojājumiem (30 minūtes) 0,50 5,32 4,48 9,80 8,97
55083 Piemaksa fizioterapeita darbu ar pacientu vecumā līdz 2 gadiem (uzrāda katrā apmeklējuma reizē) 0,00 1,01 0,00 1,01 8,97
55084 Piemaksa par fizioterapeita darbu ar pacientu vecumā no 2 līdz 5 gadiem (uzrāda katrā apmeklējuma reizē) 0,00 0,64 0,00 0,64 8,97
55087 Individuāls fizioterapeita darbs ar neiroloģisku pacientu, t. sk. ar muguras smadzeņu bojājumiem (60 minūtes) 1,00 8,83 8,97 17,80 8,97
55088 Individuāls fizioterapeita, darbs ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām (60 minūtes) 1,00 8,83 8,97 17,80 8,97
55089 Fizioterapeita, darbs ar pacientiem ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, grupā 3 -8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) 1,00 1,01 8,97 9,98 8,97
55090 Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu pēc saslimšanu ķirurģiskas ārstēšanas (30 minūtes) 0,50 4,98 4,48 9,46 8,97
55091 Individuāls fizioterapeita darbs ar pulmonoloģisku pacientu (30 minūtes) 0,50 4,98 4,48 9,46 8,97
55092 Fizioterapeita darbs ar pulmonoloģiskiem pacientiem, grupā 3-8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) 1,00 1,18 8,97 10,15 8,97
55093 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējošā režīmā (30 minūtes) 0,50 4,98 4,48 9,46 8,97
55094 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu saudzējoši - trenējošā režīmā (45 minūtes) 0,67 6,90 6,01 12,91 8,97
55095 Individuāls fizioterapeita darbs ar kardioloģisku pacientu trenējošā režīmā (60 minūtes) 1,00 8,83 8,97 17,80 8,97
55096 Fizioterapeita darbs ar pacientiem ar iekšķīgām slimībām, grupā 3- 8 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) 1,00 1,03 8,97 10,00 8,97
55097 Individuāls fizioterapeita darbs ar pacientu ar iekšķīgām slimībām (40 minūtes) 0,67 6,29 6,01 12,30 8,97
55100 Individuāls fizioterapeita darbs ar slimnieka ar apdeguma sekām (60 minūtes) 1,00 10,28 8,97 19,25 8,97
55101 Individuāls fizioterapeita darbs ar psihiatrisku pacientu (60 minūtes) 1,00 6,90 8,97 15,87 8,97
55102 Fizioterapeita un fizioterapeita asistenta darbs ar psihiatriskiem pacientiem, grupā 2-5 cilvēki (uzrāda par katru pacientu grupā) 1,00 1,01 8,97 9,98 8,97
55103 Individuāls fizioterapeita darbs ar ginekoloģisku slimnieci (30 minūtes) 0,50 4,96 4,48 9,44 8,97
55104 Individuāls fizioterapeita, veicot posturālu drenāžu, masāžu, dinamiskus elpošanas vingrinājumus (30 minūtes) 0,50 3,77 4,48 8,25 8,97
55105 Individuāls fizioterapeita ar pacientu ar balsta - kustību sistēmas un perifērās nervu sistēmas saslimšanām, veicot masāžu, un siltuma, un hidroprocedūras, un krioprocedūras (30 minūtes) 0,50 3,77 4,48 8,25 8,97
55123 Pozicionēšana  0,50 5,72 4,48 10,20 8,97