Īpaši cītīgiem vingrotājiem iestāde var piemērot atlaides grupas nodarbībām

5% pēc triju mēnešu nepārtraukta treniņu perioda (skatīt jēdzienu „nepārtrauktais treniņu nodarbību periods”).

10% pēc gada nepārtraukta treniņu nodarbību perioda (skatīt jēdzienu „nepārtrauktais treniņu nodarbību periods”).

nokavētas nodarbības netiek pārnestas uz nākamo mēnesi

15% pēc divu gada nepārtraukta treniņu nodarbību perioda  (skatīt jēdzienu „nepārtrauktais treniņu nodarbību periods”)

Atlaide zaudē spēku, ja personai konstatējami vismaz divi mēneši gadā, kas neatbilst nepatrauktā treniņu perioda jēdzienam.

NEPĀRTRAUKTAIS TRENIŅU PERIODS – savlaicīģi izmantotas treniņu nodarbības (tas ir, persona uzņemas atbildību trenēties 3 reizes nedēļā, tātad katru otro dienu (pirmdien, trešdien, piektdien), vienreiz nedēļa intervāls  var tikt palielināts līdz divām dienām, piemēram, trešdien/sestdien), tādā veidā tiek IEVĒROTS OPTIMĀLS SLODZES PERIODISKUMS.

NOTEIKUMI PAR PAPILDUS PIEMĒROJAMO NODARBĪBU (sākot no 12x mēnesī) 

Personas treniņu periodiskums atbilst optimālam un abonements beidzas  četru nedēļu 28 dienu laikā, šādi paliek vidēji 2-3 dienas līdz mēneša beigām. Šajā gadījumā personai ir tiesības uz vienu nodarbību bez maksas (skatīt piemēru).

Izpildot iepriekš minētos nosacījumus, nākamais abonements jāiegādājas 02.05.2018. nevis 30.04.2018.

Neatbilstība jēdzienam „nepārtrauktais treniņu periods”

Persona uzņemas atbildību trenēties 3 reizes nedēļā un nopērk abonementu 12 nodarbībām mēnesī. Trenējoties pirmo nedēļu 3 reizes katru otro dienu, izlaiž nodarbības nakamajā nedēļā. Tad nolemj izmantot nokavētās nodarbības, trenējoties gandrīz katru dienu (uz ko personai ir tiesības).


Mēnesis neatbilst nepārtraukto treniņu perioda jēdzienam un nevar pretendēt uz iestādes lojalitātes atlaides piemērošanu.