Trešā jostas skriemeļa un divpadsmitā krūšu skriemeļa lomas

 

Pēc Delmasa viedokļa trešais jostas skriemelis ir ar visattīstītāko skriemeļa loku, kas ir saistīts ar lielu piestiprināto muskuļu skaitu. No vienas puses muguras garā muskuļa (m. longissimus thoracis) jostas kūlīši, kas iet iegurņa virzienā un stiprinās pie trešā jostas skriemeļa šķērseniskajiem izaugumiem. No otras puses, pie tā piestiprinās smaiļu starpmuskuļu šķiedras, kuru zemākais stiprinājums, ir trešā jostas skriemeļa smailais izaugums. Kā arī tas nobīdās atpakaļ pie muskuļa kas piestiprinās pie krustu kaula un zarnu kaula virsmas, vilkmes spēka iedarbības, kas kalpo par muguras muskuļu spēka pielikšanas punktu. Pēc autora domām trešais jostas skriemelis kalpo par galveno ass stieni mugurkaula statikā, kā arī tas novietojas uz jostas lordozes virsotnes un tā augšējās un apakšējas virsmas ir gandrīz paralēli un horizontāli. Tas ir pirmais mobilais skriemelis mugurkaula jostas nodalījumā, jo ceturtais un piektais ir stipri fiksēti ar saitēm pie iegurņa un krusta kauliem, kas drīzāk veido statisko parēju nevis dinamisku pakāpienu starp iegurni un mugurkaulu (Капанджи А.И., 2009).

To apstiprina arī Kašuba sava grāmatā „stājas biomehānika” rakstot, ka trešais jostas skriemelis ir jostas lordozes virsotne, tam ir centrāls novietojums un līdz ar to uz to iedarbojas lielāki spēki, ka arī balstoties uz pētījumiem tam ir liekās kustību iespējas salīdzinoši ar citiem jostas skriemeļi.

Citi autori uzskata, ka vismobilākais ir ceturtais jostas skriemelis, kas saistīts ar diska lielāku augstumu. Viņi atbalsta domu, ka ceturtais jostas skriemelis ir lordozes virsotne, jo tas atrodas tuvāk gravitācijas līnijai.

Var redzēt, ka muskuļu piestiprinājumi pēc dažādu autoru viedokļiem ir atšķirīgi. Piemērām pēc dažu autoru darbiem, pēdējā smaiļu starpmuskuļu piestiprinājuma vieta ir otrais jostas skriemelis. Tas daļēji samazina ticamību iepriekš teiktajam. Neapstrīdami, ka tas aiziet visdziļāk vēdera dobumā un lai no noturētu jāpieliek lielāks spēks, salīdzinot ar augstāk un zemāk stāvošajiem skriemeļiem.

Divpadsmitais krūšu skriemelis veido savienošanas punktu starp krūšu kīfozi un jostas lordozi. Tā novietojums ir ļoti svarīgs attiecībā pret mugurējo loku, kur pievienojas starpskriemeļu muskuli. Delmas salīdzina šo skriemeļi ar mugurkaula ceļa kauliņu (Капанджи А.И., 2009).